Krepšelis

Prekių krepšelyje nėra.

Taisyklės ir sąlygos

Apmokėjimo tvarka

Įsigyti prekes internetinėje parduotuvėje ledomeistrai.lt galėsite atsiskaitydami:

  1. Apmokėjimas elektronine bankininkyste. Palaikomos šių bankų elektroninės bankininkystės sistemos: Paysera.

Prekių pristatymas

  1. Pristatymo būdai, terminai ir kainos:

Pristatymas Vilniaus regione – per 1-2 darbo dienas (10.00€);

Atsiimant prekes Vilniuje susitarus iš anksto.

  1. Visas prekes siekiame pristatyti per 1 – 2 darbo dienas. Išimtiniais atvejais (pvz. prieš ilgąsias šventines dienas, tokias kaip Kūčios ir Šv. Kalėdos, Naujieji metai, Šv. Velykos) užsakymo terminas gali pailgėti papildomai, tačiau apie tokią išimtį atsakingas darbuotojas informuoja telefonu arba el. paštu.
  2. Jeigu Klientas neatsiima prekių laiku ir jos yra grąžinamos Pardavėjui, tuomet Klientas privalo apmokėti pristatymo išlaidas.

Pirkimo taisyklės

1. Bendrieji nuostatai

1.1. Šios pirkimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, nustatantis Pirkėjo ir elektroninės parduotuvės „ledomeistrai.lt“ tarpusavio teises, pareigas, prekių įsigijimo ir apmokėjimo sąlygas, pristatymo, šalių atsakomybę ir kitus su prekių pirkimu-pardavimu susijusius nuostatus.

1.2. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Taisyklių pakeitimas galioja tik tiems prekių užsakymams, kurie buvo pateikti po Taisyklių pakeitimo.

1.3. Naudotis „ledomeistrai.lt“ paslaugomis turi teisę veiksnūs fiziniai asmenys; nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba globėjų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis; juridiniai asmenys ir nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

1.4. Internetinės parduotuvės „ledomeistrai.lt“ prekyba vykdoma tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.

2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas

2.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (-as) prekę (-es) ir suformavęs prekių krepšelį, prekių užsakymo formoje paspaudžia mygtuką „Apmokėti“.

3. Pirkėjo teisės – pareigos

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes „ledomeistrai.lt“ internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių ir internetinės parduotuvės nustatyta tvarka.

3. 2. Pirkėjas privalo priimti užsakytas prekes ir sumokėti prekių bei jų pristatymo (jei tokia yra) kainą.

3.3. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

3.4. Pirkėjas, naudodamasis „ledomeistrai.lt“ internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

4. Pardavėjo teisės – įsipareigojimai

4.1. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu, šių Taisyklių numatytomis sąlygomis ir pristatymo terminais.
4.2. Esant ypatingoms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba visiškai nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.
4.3. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už prekes per 2 (dvi) darbo dienas.
4.4 Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pateikti užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti analogišką prekę, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus (jei už prekę buvo apmokėta) per 2 darbo dienas.

5. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

5.1. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM. „ledomeistrai.lt“ pasilieka teisę keisti prekių kainas pasikeitus mokesčių dydžiams arba Euro (EUR) santykiui.

5.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes banko pavedimu – pasinaudojus internetinės bankininkystės paslaugomis, pinigai pervedami į vieną iš „ledomeistrai.lt “ banko sąskaitų.

6. Prekių pristatymas

6.1. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

6.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti asmeniškai. Jei jis pats prekių priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

6.3. Pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba įgaliotu jo atstovu patikrinti siuntos būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo-priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės.

6.4. Tuo atveju, kai Pirkėjas, remdamasis šiomis Taisyklėmis, anuliuoja pirkimo-pardavimo sutartį, jis įsipareigoja apmokėti visas tiesiogines prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidas. Šių Pardavėjo išlaidų suma išskaičiuojama iš grąžintinų Pirkėjui už prekes sumokėtų pinigų.

6.5. Pristatymas Vilniaus regione per 1-2 darbo dienas. Prekių atsiemimas vietoje per 1-2 darbo dienas.

7. Prekių grąžinimas

7.1. Prekės nėra grąžinamos bei nekeičiamos. Pretenzijos dėl prekių kokybės priimamos atsiimant prekes.

 8. Baigiamosios nuostatos

8.1. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

8.2. Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.